Share our website:
Europejska Akademia Pacjentów

Co to jest EUPATI?

Europejska Akademia Pacjentów (EUPATI) jest ogólnoeuropejskim projektem obejmującym inicjatywy dotyczące innowacyjnych leków (http://www.imi.europa.eu/) prowadzonym przez 33 organizacje, a kierowanym przez Europejskie Forum Pacjentów, przy którego realizacji współpracują organizacje partnerskie (European Genetic Alliance, European AIDS Treatment Group i EURORDIS), uniwersytety i organizacje non-profit, a także wiele europejskich firm farmaceutycznych.

Koncentrujemy się na działaniach edukacyjnych i szkoleniach, których celem jest zwiększenie potencjału i możliwości pacjentów w zakresie rozumienia badań nad lekami i ich opracowywania oraz włączania się do nich. Dążymy także do zapewnienia odbiorcom obiektywnych, wiarygodnych i łatwych do przyswojenia informacji.

W październiku 2014 r. uruchomiliśmy eksperckie szkolenie dla pacjentów w języku angielskim, a w styczniu 2016 r. wprowadzimy internetowy zestaw materiałów i narzędzi oferowany w językach angielskim, włoskim hiszpańskim, polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim przeznaczony dla rzeczników pacjentów w całej Europie.

*Nie prowadzimy edukacji w zakresie właściwych dla określonych chorób problemów i terapii, ale przedstawiamy ogólne informacje na temat procesu opracowywania leków. Informacje o wskazaniach i konkretne zabiegi medyczne nie są przedmiotem zainteresowania Europejskiej Akademii Pacjentów i pozostają w gestii lekarzy oraz organizacji pacjentów.

Obejrzyj wideo

Poznaj ekspertów-studentów EUPATI Polska

Przedstwiciele pacjentów

Przedstawiciele akademii

Przedstawiciele firm farmaceutycznych

500px-placeholder

---

Przedstawiciele firm farmaceutycznych

-

Ambasadorzy EUPATI

Eksperci EUPATI

Rada doradcza EUPATI Polska

Dane kontaktowe EUPATI Polska

EUPATI Polska- historia

Platforma krajowa EUPATI w Polsce ma na celu zbliżenie przedstawicieli pacjentów, środowiska akademickiego i przemysłu w celu współpracy na rzecz wsparcia edukacji pacjentów oraz zwiększenia zaangażowania pacjentów w proces badań i rozwoju leków (R&D) w Polsce.

EUPATI Polska- przyszłość

W 2016 r. będziemy zachęcać wszystkich partnerów krajowych zainteresowanych edukacją pacjentów i ich zaangażowaniem w proces badań i rozwoju leków do przyłączenia się do platformy krajowej EUPATI. Mamy nadzieję, że przedstawiciele pacjentów, środowiska akademickiego i przemysłu będą współpracować z urzędnikami państwowymi, organami regulacyjnymi, agencjami oceny technologii medycznych, stowarzyszeniami lekarzy i pielęgniarek, dziennikarzami medycznymi i innymi osobami, aby w większym stopniu uwzględnić pacjentów w całym procesie badań i rozwoju leków.

Dołącz do EUPATI Polska

Otrzymuj zaproszenia na wydarzenia EUPATI; dowiedz się o darmowych narzędziach edukacji pacjenta; oraz stwórz nowe relacje z partnerami zaangażowanych pacjentów.